سئوسایت و الگوریتم های گوگل

گوگل چندین و چند الگوریتم دارد در اینجا بطور خلاصه وار این الگوریتم ها را مرور می کنیم. الگوریتم گوگل پاندا: این الگوریتم وظیفه این…

ادامه مطلب سئوسایت و الگوریتم های گوگل