الگوریتم هیلتاپ چه تاثیری بر سئوسایت دارد؟

یکی از مهم ترین الگوریتم های گوگل که در سال ۲۰۰۳ معرفی شد الگوریتم هیلتاپ Hilltop Algorithm است. این الگوریتم از ابتدای معرفی تاثیرات چشم…

ادامه مطلب الگوریتم هیلتاپ چه تاثیری بر سئوسایت دارد؟