نقش انکرتکست در سئو سایت

انکر به معنی لنگر یا قلاب است و درواقع کلمه مشخص شده را به صفحه‌ای دیگر قلاب می‌کند. این موضوع در مقالات آموزشی زیاد اتفاق می‌افتد.

ادامه مطلب نقش انکرتکست در سئو سایت