اهمیت سرعت بارگذاری سایت

مطالعات زیادی حاکی از آن است که کاربران انتظار دارد که سایت در 2 ثانیه بارگذاری شود.(کاربران از ثانیه 3 به بعد برای خروج از سایت تصمیم می گیرند.) اگر سایت شما در این زمان بارگذاری نشود

ادامه مطلب اهمیت سرعت بارگذاری سایت