ایندکس چیست و روشهای سریع ایندکس گزاری گوگل کدامند؟

بررسی صفحات توسط ربات خزنده و ذخیره اطلاعات اصلی آن در دیتابیس اصلی گوگل جهت ارائه به کاربران در زمان جستجوی کلمات کلیدی مرتبط با آن صفحه را ایندکس می نامند.

ادامه مطلب ایندکس چیست و روشهای سریع ایندکس گزاری گوگل کدامند؟