تگ H1 در سئو چقدر مهم است؟

تگ های H به معنی HTML Headings Tags می باشند که معادل فارسی آنها تیتر می باشد. به لحاظ نگارشی ما ملزم به استفاده از تیترها در محتوا هستیم زیرا با استفاده از آنها به محتوا نظم داده و توجه مخاطب را جلب می نماییم.

ادامه مطلب تگ H1 در سئو چقدر مهم است؟