شناخت انواع کدهای ریچ اسنیپت و مزایای اضافه کردن آن به سئوسایت

ریچ اسنیپت (Rich Snippets): Rich Snippet یکی از سرویس های گوگل است که محتوای صفحات سایت را به نحوی خلاصه می کند که کاربران هنگام مشاهده…

ادامه مطلب شناخت انواع کدهای ریچ اسنیپت و مزایای اضافه کردن آن به سئوسایت