بهینه سازی درونی یا سئو داخلی سایت چیست ؟

سئو درونی سایت اشاره به مجموعه‌ای از موارد مهم و تاثیر‌گذار در رتبه بندی سایت نزد موتورهای جستجو دارد که معمولا توسط مدیر سایت قابل تنظیم و تصمیم‌گیری است. البته تمام این فرآیند‌ها صرفا جهت رتبه گرفتن نیست

ادامه مطلب بهینه سازی درونی یا سئو داخلی سایت چیست ؟