عنوان صفحات سایت و اهمیت آن

عنوان صفحه فاکتور مهمی برای فهم موضوع صفحه برای گوگل و سایر موتورهای جستجو می باشد. همچنین عنوان صفحه اولین چیزیست که کاربران در نتایج…

ادامه مطلب عنوان صفحات سایت و اهمیت آن

عنوان های صفحه موفق در سئوسایت چه ویژگیهایی دارد؟

1-عنوان های تفصیلی و طولانی شاید خیلی وقت هست که عنوان های کوتاه به غیر از بعضی که خیلی درصد ان ها کم است دیگر…

ادامه مطلب عنوان های صفحه موفق در سئوسایت چه ویژگیهایی دارد؟