عوامل موثر در افزایش رنکینگ سایت در گوگل

عنوان یا همان Title صفحه را می توان یکی از مهمترین عوامل در بهینه سازی داخلی وب سایت دانست که در فهم گول از محتوای صفحه نقش مهمی دارد و در نتایج جستجو اولین موردی که از وب سایت دیده می شود هیمن عنوان صفحه یا Title صفحه می باشد.

ادامه مطلب عوامل موثر در افزایش رنکینگ سایت در گوگل