قابلیت ریسپانسیو چیست؟

طراحی سایت با تکنیک ریسپانسیو مستقل از سایز صفحه نمایش و نوع دستگاه کاربر می باشد. بنابراین طراحی ریسپانسیو روشی برای بهینه سازی شیوه نمایش سایت در دستگاه های مختلف با کمترین تغییر، سایز می باشد.

ادامه مطلب قابلیت ریسپانسیو چیست؟