لینک فالو و نوفالو در سئوسایت

لینک نوفالو زمانی که ربات های گوگل تگ نوفالو را روی لینک می بینند، لینک را دنبال نمی کنند. لینک دهی به این روش باعث…

ادامه مطلب لینک فالو و نوفالو در سئوسایت