معماری سایت و عوامل موفقیت موتور جستوجو

گروه بزرگ بعدی On-The-Page در جدول تناوبی عوامل موفقیت جستجوگرها معماری سایت است.ساختار سایت مناسب می تواند به سئوالات شما در جستجوگرها کمک کند، در حالی که اشتباه می تواند آنها را خراب کند.

ادامه مطلب معماری سایت و عوامل موفقیت موتور جستوجو