ارتباط نرخ پرش سایت و سئوسایت

نرخ پرش (Bounce Rate) : نرخ پرش یا Bounce Rate معیاری است که میزان ماندگاری افراد در سایت شما را می‌سنجد. البته روش کار آن…

ادامه مطلب ارتباط نرخ پرش سایت و سئوسایت