الگوریتم پیج لایوت و کاربرد آن در سئوسایت

الگوریتم پیج لایوت (Page Layout) : این الگوریتم مانند الگوریتم های اصلی موتور جستجو گوگل پیچیدگی های خاص خود را ندارد اما می توان گفت…

ادامه مطلب الگوریتم پیج لایوت و کاربرد آن در سئوسایت

سئو سایت و انواع پاپ آن در آن

تعریف پاپ آپ : پاپ آپ پنجره های کوچکی است که بعد از ورود به یک سایت به صورت ناگهانی ظاهر می شود. پاپ آپ…

ادامه مطلب سئو سایت و انواع پاپ آن در آن