روشهای حل مشکل پنالتی شدن سایت

برطرف کردن پنالتی شدن سایت در گوگل ، روش های متعددی دارد که بر اساس دلیل و نوع پنالتی رخ داده ، یکی از روشها را باید انتخاب کرد. میزان سادگی یا پیچیدگی رفع کردن پنالتی سایت ، بر اساس دلیل پنالتی شدن و میزان اطلاعات شما در زمینه سئو و وبمستری تعیین می شود

ادامه مطلب روشهای حل مشکل پنالتی شدن سایت