چگونه برنامه نویسی را شروع کنیم؟

برنامه‌نویسی نیاز به عشق، علاقه و پشتکار دارد. زندگی یک برنامه‌نویس با خطاها و انجام نشدن و زیر سوال رفتن مواردی که قبلا یاد گرفته، عجین است.

ادامه مطلب چگونه برنامه نویسی را شروع کنیم؟