چگونه می‌توانیم یک دامنه را خریداری کنیم ؟

به صورت خیلی ساده عبارت یا آدرس اینترنتی سایت را دامنه می‌گویند. مثلا عنوان سایت ما میزبان‌جو می‌باشد و دامنه ما mizbanju.com است. دامنه شامل 2 قسمت می‌باشد، که شامل آدرس سایت(mizbanju) و جز دوم همان .com و یا .ir می‌باشد که به آن پسوند دامنه گفته می‌شود.

ادامه مطلب چگونه می‌توانیم یک دامنه را خریداری کنیم ؟