کدهای اسکیما و کاربرد آن در سئوسایت

کدهای اسکیما در واقع به موتورهای جستجو کمک می کنند تا درک بیشتری از محتوای سایت شما بدست آورند. کدهای اسکیما توسط Schema.org خلق شدند…

ادامه مطلب کدهای اسکیما و کاربرد آن در سئوسایت