جریمه کردن وب سایت توسط گوگل

50 دلیل جریمه کردن وب سایت توسط گوگل

اما متاسفانه این جریان روی دیگری نیز دارد: جریمه ی گوگل. این جریمه ها پیامد مسائل و مشکلاتی هستند که گوگل با آنها مخالف است. گاهی اوقات برخی سایت ها کاملا مستحق این جریمه هستند. حتی اگر سایت شما به اشتباه مشمول این جریمه شده باشد نیز باید برای رفع آن اقدام کنید.

ادامه مطلب 50 دلیل جریمه کردن وب سایت توسط گوگل